Usnesení PS č. 811

k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení (10. prosince 2003)
ISP (příhlásit)