Usnesení PS č. 715

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsaná v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - druhé čtení (29. října 2003)
ISP (příhlásit)