Usnesení PS č. 713

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 250/ - druhé čtení (29. října 2003)
ISP (příhlásit)