Usnesení PS č. 195

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení (29. listopadu 2002)
ISP (příhlásit)