Usnesení PS č. 1892

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení (14. října 2005)
ISP (příhlásit)