Usnesení PS č. 1544

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení (22. února 2005)
ISP (příhlásit)