Usnesení PS č. 1452

k návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2005 /sněmovní tisk 791/ (21. ledna 2005)
ISP (příhlásit)