Usnesení PS č. 1421

k návrhu zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení (15. prosince 2004)
ISP (příhlásit)