Usnesení PS č. 141

k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - třetí čtení (17. října 2002)
ISP (příhlásit)