Usnesení PS č. 1309

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení (14. října 2004)
ISP (příhlásit)