Usnesení PS č. 1223

k návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/4/ - vrácenému Senátem (30. června 2004)
ISP (příhlásit)