Usnesení PS č. 118

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/ (11. října 2002)
ISP (příhlásit)