Usnesení PS č. 1141

k vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 428/ - třetí čtení (11. května 2004)
ISP (příhlásit)