Usnesení PS č. 1079

k návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/4/ - vrácenému Senátem (13. dubna 2004)
ISP (příhlásit)