Usnesení PS č. 100

k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (10. října 2002)
ISP (příhlásit)