Sněmovní tisk 777/0
3. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr. partnery v r. 2004
ISP (příhlásit)