Sněmovní tisk 742/0
Dohoda ČR a Maďarska o uznávání dokladů
ISP (příhlásit)