Usnesení PS č. 617

k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení (1. prosince 1999)
ISP (příhlásit)