Usnesení PS č. 2276

k návrhu poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1200/ - třetí čtení (3. května 2002)
ISP (příhlásit)