Usnesení PS č. 1996

k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2001) /sněmovní tisk 1130/ (19. prosince 2001)
ISP (příhlásit)