Usnesení PS č. 1768

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - třetí čtení (24. října 2001)
ISP (příhlásit)