Usnesení PS č. 1762

k vládnímu návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 922/ - třetí čtení (24. října 2001)
ISP (příhlásit)