Usnesení PS č. 1587

k vládnímu návrhu zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení (18. května 2001)
ISP (příhlásit)