Usnesení PS č. 1516

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení (5. dubna 2001)
ISP (příhlásit)