Usnesení PS č. 1409

k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - třetí čtení (26. ledna 2001)
ISP (příhlásit)