Usnesení PS č. 1283

k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/ (25. října 2000)
ISP (příhlásit)