Sněmovní tisk 846/0
Dohoda o výsadách a imun. Mez. tribunálu pro mořs. právo
ISP (příhlásit)