Sněmovní tisk 935/0, část č. 1/4
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t093500.pdf (Dokument PDF, 454 KB)t093500.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0935a0.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t0935a0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

7. října 2016 v 9:46
ISP (příhlásit)