Sněmovní tisk 682/0, část č. 1/4
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t068200.pdf (Dokument PDF, 441 KB)t068200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0682a0.pdf (Dokument PDF, 281 KB)t0682a0.doc

Rozesláno poslancům

22. prosince 2015 v 13:06
ISP (příhlásit)