Sněmovní tisk 512/0, část č. 1/6
Novela z. o spotřebních daních - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t051200.pdf (Dokument PDF, 299 KB)t051200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0512a0.pdf (Dokument PDF, 150 KB)t0512a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0512b0.pdf (Dokument PDF, 129 KB)t0512b0.doc

Rozesláno poslancům

3. června 2015 v 17:21
ISP (příhlásit)