Sněmovní tisk 271/0, část č. 1/20
Novela z. o námořní plavbě - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t027100.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t027100.doc
t0271a0.pdf (Dokument PDF, 933 KB)t0271a0.doc
t0271b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271b0.doc
t0271c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271c0.doc
t0271d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271d0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0271e0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271e0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0271f0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271f0.doc
t0271g0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0271g0.doc
t0271h0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271h0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0271i0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0271i0.doc

Rozesláno poslancům

18. července 2014 v 14:52
ISP (příhlásit)