Sněmovní tisk 201/0, část č. 1/6
Novela z. o dráhách - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t020100.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t020100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0201a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0201a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0201b0.pdf (Dokument PDF, 16 MB)t0201b0.doc

Rozesláno poslancům

20. května 2014 v 15:53
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)