Sněmovní tisk 115/0, část č. 1/3
N.z. o regulaci prostituce

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011500.pdf (Dokument PDF, 712 KB)t011500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0115a0.pdf (Dokument PDF, 236 KB) 

Rozesláno poslancům

31. ledna 2014 v 10:29
ISP (příhlásit)