Sněmovní tisk 1024/0, část č. 1/4
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102400.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t102400.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t1024a0.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t1024a0.docx (Dokument DOCX, 56 KB)

Rozesláno poslancům

6. února 2017 v 15:54
ISP (příhlásit)