Sněmovní tisk 377/0, část č. 1/2
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)