Sněmovní tisk 1045/0, část č. 1/6
Novela z. o finanční kontrole - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104500.pdf (Dokument PDF, 173 KB)t104500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1045a0.pdf (Dokument PDF, 281 KB)t1045a0.doc
t1045b0.pdf (Dokument PDF, 254 KB)t1045b0.doc

Rozesláno poslancům

27. května 2013 v 16:40
ISP (příhlásit)