Sněmovní tisk 975/0, část č. 1/3
Novela zákona o advokacii
ISP (příhlásit)