Sněmovní tisk 698/0
Vl. návrh novely zák. o pobytu cizinců na území ČR
ISP (příhlásit)