Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 35 (schůze výboru k této problematice. V hlasování čís. 18 byl s tímto návrhem vysloven jednomyslný souhlas. (Pozvánka na 36. schůzi ZeV - Příloha čís. 8) (Seznam poslanců hlasujících o usneseních - Příloha čís. 5))

Související sněmovní tisky

601 Novela zákona o rybářství

619 Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči - EU

620 Vl. zák. o ochraně práv k odrůdám rostlin - EU
ISP (příhlásit)