Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 9 (z p_íštích jednání výboru ministra zem_d_lství _R Ing. Fencla ohledn_ vyu_ití 200 mil. K_, je_ mu byly dány k pou_ití usnesením PS.)

Související sněmovní tisky

31 Návrh novely zákona ČNR 569/91 Sb., a zákona ČNR 357/92 Sb

62 Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

65 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ISP (příhlásit)