Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 1 (13. září 2006)

Související sněmovní tisky

12 Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2005

13 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2005
ISP (příhlásit)