Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Pozvánka na schůzi č. 21 (4. dubna 2012)

Související sněmovní tisky

564 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

574 Novela z. o výkonu ústavní výchovy

603 Novela z. - tiskový zákon

637 Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady TAČR za rok 2011
ISP (příhlásit)