Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 44 (4. dubna 2012)

Související sněmovní tisky

537 Novela z. - občanský soudní řád

543 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

580 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

584 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)