Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Pozvánka na schůzi č. 23 (3. a 4. dubna 2012)

Související sněmovní tisky

543 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

573 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

580 Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

614 Novela z. o správních poplatcích
ISP (příhlásit)