Usnesení PS č. 991

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení (26. listopadu 2015)
ISP (příhlásit)