Hospodářský výbor
Pozvánka na schůzi č. 6 (7. prosince 2006)

Související sněmovní tisky

59 Novela zákona o pozemních komunikacích

60 Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)

62 Novela obchodního zákoníku

92 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky
ISP (příhlásit)