Dokument EU 5080/15

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2015 Nový začátek
/kód dokumentu 5080/15, COM(2014) 910 final/

Přílohy dokumentu

e0508015cs.pdf (Dokument PDF, 433 KB)
e0508015cs.doc
e0508015cs-ad04.pdf (Dokument PDF, 536 KB)
e0508015cs-ad04.doc
e0508015cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 600 KB)
e0508015cs-ad03.doc
e0508015cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 599 KB)
e0508015cs-ad02.doc
e0508015cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 413 KB)
e0508015cs-ad01.docISP (příhlásit)