Dokument EU 13197/14

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Evropský výzkumný prostor Zpráva o pokroku za rok 2014
/kód dokumentu 13197/14, COM(2014) 575 final/

Přílohy dokumentu

e1319714cs.pdf
e1319714cs.docISP (příhlásit)