Dokument EU 6713/14

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
/kód dokumentu 6713/14, COM(2014) 130 final/

Přílohy dokumentu

e0671314cs.pdf (Dokument PDF, 535 KB)
e0671314cs.doc
e0671314cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e0671314cs-ad01.docISP (příhlásit)