Sněmovní tisk 119/0, část č. 2/2
Novela z. o dani z nemovitostí
ISP (příhlásit)